word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi OT w Sieradzu informuje, że osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy będą wyczytywane z imienia.