word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Zapisów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

a także w soboty 2023:

Styczeń      14 i 28

Luty            11 i 25

Marzec       11 i 25

Kwiecień     15 i 22

Maj             6 i 20

Czerwiec     3 i 17

Lipiec          8 i 22

Sierpień       5 i 26

Wrzesień     9 i 23

Październik  7 i 21

Listopad       4 i 18

Grudzień      2 i 16

 

W miesiącu maju 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 02.05.2023r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 06.05.2023r.

W miesiącu czerwcu 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 09.06.2022r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 03.06.2023r.

W miesiącu sierpniu 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 14.08.2023r. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 26.08.2023r.

W miesiącu listopadzie 2023r. dodatkowym dniem wolnym będzie 10.11.2023r. w zamian za 11.11.2023r.

 

 

 

 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu należy zgłosić się do naszego ośrodka z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

 

Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu za pomocą strony internetowej info-car.pl (przed zapisaniem się prosimy pamiętać o uwolnieniu profilu z innego WORD-u) lub telefonicznie pod numerem 43 822 62 68 wew. 43 lub 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 i 14:00 do 15:00  po wcześniejszym przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dowodu wpłaty w postaci skanu w formacie JPG lub wydruku z systemu bankowego w formacie PDF. Informacji o potwierdzeniu wpłynięcia wpłaty udzielona będzie tylko pod numerem telefonu 43 822 62 68 wew. 43 lub 44

Dane do wpłaty na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
BGK Oddział Łódź 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002

Ważne !!!!!!

W przypadku wpłaty na konto bankowe w polu tytuł przelewu prosimy wpisać następujące dane: nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata; następnie tekst "wpłata za egzamin" a na końcu podać numer PESEL osoby, której dotyczy wpłata

przykład: Kowalski Jan wpłata za egzamin 01234567890

 

Uwaga !!

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206) osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden
z dokumentów potwierdzających jej tożsamość czyli:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgoda na pobyt tolerowany.

Informacja Ta umieszczona jest również na Zaświadczeniu, które otrzymuja Państwo podczas zapisu na egzamin.

NIE SĄ więc honorowane dokumenty elektroniczne takie jak mObywalet itp.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:00-15:00). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.

Wniosek o zmianie terminu egzaminu - przypadki losowe

Wniosek o zmianie terminu egzaminu

Wnioski można przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając je na fax lub e-maila. Opłata za ten egzamin jest przeksięgowana na kolejny termin, lub w przypadku rezygnacji z egzaminu w naszym ośrodku podlega zwrotowi. W celu odebrania należności należy złożyć podanie o zwrot niewykorzystanej kwoty.

zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: