word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Zapytania ofertowe

 

Łódź, dn. 12 października 2023 r.

WORD/DO/2302/9/23                                                                                                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł netto na zadanie pn.: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

Zaproszenie + załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej


 

Łódź, dnia 17.10.2022 r.

WORD/DO/2302/4/22

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł netto na zadanie pn.: Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi oraz sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, na zasadach określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Czytaj więcej: Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego

 

Łódź, dn. 13 października 2022 r.

WORD/DO/2302/3/22                                                                                                                                                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000 zł netto na zadanie pn.: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

Czytaj więcej: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników WORD 2022

Łódź, dn. 19.11.2021r.

WORD/DO/2302/6/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łodzi zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Skierniewicach i w Piotrkowie Tryb., w podziale na zadania.

Planowane dostawy: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. w przewidywanej ilości:

  • Zadanie I - OT Skierniewice: 20m3
  • Zadanie II - OT Piotrków Tryb. 9 m3

Czytaj więcej: Dostawa oleju do celów grzewczych II

Łódź, dn. 3.11.2021r.

WORD/DO/2302/4/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Łodzi zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju do celów grzewczych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Oddział Terenowy w Skierniewicach i w Piotrkowie Tryb., w podziale na zadania.

Planowane dostawy: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. w przewidywanej ilości:

  • Zadanie I - OT Skierniewice: 20m3
  • Zadanie II - OT Piotrków Tryb. 9 m3

Czytaj więcej: Dostawa oleju do celów grzewczych

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

 

Nasze serwisy:

Partnerzy

  • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb