word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

 

Ze względu na dużą absencję egzaminatorów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych egzaminów w dniu 08.08.2022 i prawdopodobnie w najbliższych dniach. Normalnie odbywają się tylko egzaminy teoretyczne, egzaminy praktyczne dla kategorii B+E oraz ustalone na godziny od 7:15 do 9:10 egzaminy praktyczne dla kategorii B. Opłata za egzamin, który nie odbędzie się z powodu braku egzaminatora nie przepada i będzie można ją wykorzystać przy kolejnym zapisie. Po unormowaniu się sytuacji w pierwszej kolejności na nowe terminy będą zapisywane osoby, które zostały wypisane najwcześniej.

Prosimy śledzić komunikaty umieszczane na stronie internetowej i profilu facebookowym.

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: