word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, po konsultacji z zespołem egzaminatorów WORD w Łodzi OT w Sieradzu oraz egzaminatorem nadzorującym, odnośnie § 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia: „Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem-wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana”, informujemy, że infrastruktura placu manewrowego w OT w Sieradzu nie pozwala na wybór kierunku wjazdu w lewo przy wykonywaniu zadania "parkowanie prostopadłe wjazd tyłem".  W związku z powyższym zadanie to będzie przebiegać tak jak do tej pory - wjazd z prawej strony.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: