word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Różne Sieradz

Różne Sieradz

Badania psychologiczne

W pracowni badań psychologicznych wykonywane są badania:

 • kierowców wykonujących transport drogowy (badania wstępne, okresowe)
 • instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów do tych zawodów
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego jeżeli:
  • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • przekroczyli liczbę 24 punktów
  • byli sprawcami wypadków drogowych, w którym jest zabity lub ranny
 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostaje konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawicieli handlowych)
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich

1. Celem badania psychologicznego jest orzeczenie o posiadanych predyspozycjach psychologicznych do kierowania pojazdami, do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub stanowisku operatora. Sprawdzeniu podlegają:

 • sprawność umysłowa
 • sprawność psychomotoryczna
 • cechy osobowości i temperamentu

W/w funkcje badane są przy pomocy wymaganych testów i aparatury do badań psychologicznych.

2. Osoba w dniu badania powinna być zdrowa, wypoczęta, trzeźwa oraz posiadać przy sobie :

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • skierowanie na badania psychologiczne (wystawione przez uprawnione podmioty: skierowanie wydane przez Komendę Policji, przewoźnika lub lekarza)
 • okulary (o ile osoba posługuje się nimi)

3. Zgodnie z art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 i Nr 176 poz. 1238, późn. zm.) kierowca wykonujący przewóz drogowy, przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz drogowy, osoba wykonująca osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorca wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowca przez niego zatrudniony podlegają badaniom psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat - co 5 lat
 • powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy

Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym:

 • co 5 lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie

 

REGULAMIN PRACOWNI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

 

Zarządzenie Dyrektora

 

Osoby zapisane na badania psychologiczne powinny o zmianie umówionego terminu poinformować najpóźniej na trzy dni od wyznaczonej daty badania. Osoba, która nie zgłosiła się na badania ponosi 50% kosztów przy zapisie na kolejny termin.

Pracownia badań psychologicznych jest czynna:

wtorki od 16:30

czwartki od 16:30

Istnieje możliwość uzgodnienia terminu badań na sobotę.

Zapisy na badania psychologiczne przyjmowane są Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu w godz: 7:30-15:00 oraz pod numerem telefonu 043 8226268 . Dodatkowe informacje odnośnie przeprowadzanych badań można uzyskać pod nr tel. (043) 827-99-72 w godz: 7:00-15:00.

 

UWAGA !

Zapłata za świadczenie usług badań psychologicznych może zostać dokonana w kasie WORD lub za pośrednictwem: poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej na rachunek Nr 83 1130 1163 0014 7158 3320 0001W dowodzie zapłaty należy koniecznie podać tytuł wpłaty - " za badania psychologiczne " .

Jeżeli wpłacający nie jest tożsamy z osobą, dla której badanie będzie przeprowadzone należy w dowodzie wpłaty wskazać dane osoby, dla której badanie będzie przeprowadzane.

Wynajem placów manewrowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu informuje, że od dnia 3.06.2019 roku istnieje możliwość najmu placów manewrowych w WORD Łódź Oddział Terenowy w Sieradzu.

Jazdy próbne mogą odbywać się w dni robocze:

od godziny 16:30 do 20:00 (dotyczy kategorii B, B+E, C, C+E, D, T)

oraz

od godziny 10:00 do 11:00 i 13:00 do 16:00 (dotyczy kategorii AM, A2, A1, A)

 

Wynajem placu - Regulamin

Wynajem placu - Umowa

Wynajem placu - Karta Zgłoszenia

 

Szczegóły i zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Księgowość: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Biuro obsługi: 08.00 - 16.00
Kasa: 08.00 - 15.50
Sekretariat: 07.00 - 15.00

 

Kadra Kierownicza:
Piotr Romek - Dyrektor WORD Łódź
mgr inż. Andrzej Czapnik - Zastępca Dyrektora WORD Łódź Oddział Terenowy w Sieradzu

Monitoring

Obecnie w Oddziale Terenowym w Sieradzu użytkowane są rejestratory INTROX HDD Mobile DVR oraz AVerMedia AVerDiGi EB1304 MOB

Pojazdy WORD Sieradz

Pojazdy WORD SIERADZ

kat. B – KIA RIO

kat. B z automatyczną skrzynią biegów - KIA CEED

kat. C – MAN TGL 12.240 z plandeką

Star LE 12.220 4x2 BB z plandeką

DAF LF 250 FA z plandeką - OPIS WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW CIĘŻARÓWKI

kat. C+E – MAN TGL 12.240 z przyczepą "KONAR JG2" typ tandem z plandeką

DAF LF 250 FA z przyczepą "MADO TP 2 CP 08" typ tandem z plandeką - OPIS WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW CIĘŻARÓWKI

Star LE 12.220 4x2 BB z plandeką z przyczepą "MADO TP 2 CP 08" typ tandem z plandeką

kat. B+E – RENAULT TRAFIC 1.9 TD

RENAULT TRAFIC 2.5 TD

przyczepa z plandeką "GREW PT 2500"

kat. AM – skuter YAMAHA Neo's T4 pojemność 49 cm3 (automatyczna skrzynia biegów)

- motorower z manualną skrzynią biegów Romet ZK 50

kat. A1 – motocykl KTM 125 DUKE (115) 11,00 kW

kat. A2 -  motocykl Suzuki Gladius 650 ABS 35KW

kat. A -  motocykl Suzuki Gladius 650 ABS 53KW

kat. D –  Mercedes-Benz Integro O 550 ---> OPIS WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW AUTOBUSU

kat. T -   ciągnik ZETOR Proxima 90 z przyczepą Pronar 663/2 7 ton ---> OPIS WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW CIĄGNIKA

Obsługa nowego gniazda pneumatycznego przewodów hamulcowych przyczepy

 

Uwaga !!

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu praktycznego na pojeździe podstawionym przez OSK - Zarządzenie Dyrektora WORD w Sieradzu

załącznik 1 - procedura kontrolna przyjęcia samochodu przed egzaminem

załącznik 2 - oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców

word sieradz

Zapisy na Egzamin

Zapisów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

a także w soboty:

11, 25 styczeń 2020,

08, 22 luty 2020,

07,21 marzec 2020,

04,18 kwiecień 2020,

9, 23 maj 20120,

06, 20 czerwiec 2020,

04, 18 lipiec 2020,

01, 22 sierpień 2020,

05, 19 wrzesień 2020,

03, 17 październik 2020,

07, 21 listopad 2020,

05, 12 grudzień 2020,

W miesiącu czerwcu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 12.06.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 06.06.2020 roku.

W miesiącu grudniu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 24.12.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 05.12.2020 roku.

 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu należy zgłosić się do naszego ośrodka z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu).

 

Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu za pomocą strony internetowej info-car.pl (przed zapisaniem się prosimy pamiętać o uwolnieniu profilu z innego WORD-u) lub telefonicznie pod numerem 43 822 10 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 i 14:00 do 15:00  po wcześniejszym przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dowodu wpłaty w postaci skanu w formacie JPG lub wydruku z systemu bankowego w formacie PDF. Informacji o potwierdzeniu wpłynięcia wpłaty udzielona będzie tylko pod numerem telefonu 43 822 10 22

Dane do wpłaty na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
BGK Oddział Łódź 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002

Ważne !!!!!!

W przypadku wpłaty na konto bankowe w polu tytuł przelewu prosimy wpisać następujące dane: nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata; następnie tekst "wpłata za egzamin" a na końcu podać numer PESEL osoby, której dotyczy wpłata

przykład: Kowalski Jan wpłata za egzamin 01234567890

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:00-15:00). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.

Wniosek o zmianie terminu egzaminu - przypadki losowe

Wniosek o zmianie terminu egzaminu

Wnioski można przekazać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając je na fax lub e-maila. Opłata za ten egzamin jest przeksięgowana na kolejny termin, lub w przypadku rezygnacji z egzaminu w naszym ośrodku podlega zwrotowi. W celu odebrania należności należy złożyć podanie o zwrot niewykorzystanej kwoty.

zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin na prawo jazdy 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: