word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje o przystąpieniu do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021. Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu sieradzkiego. Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

KIERUNKI DZIAŁAŃ:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

    • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
    • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
    • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
    • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

W związku z powyższym PCPR informuje, iż od 1 marca 2021 r. PFRON uruchamia elektroniczne nabory w programie „Aktywny samorząd” w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie
o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków
i uzyskanie pomocy.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Program przewiduje również możliwość złożenia wniosków w wersji papierowej w siedzibie PCPR:        

98-200 Sieradz

Plac Wojewódzki 3

II piętro, pok. 206

tel. 43/8271807, 43/822 43 77 

Aktualne druki wniosków obowiązujące w bieżącym roku są dostępne  w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprsieradz.pl w zakładce Dokumenty do pobrania –  Aktywny samorząd.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu dostępne są również na stronie internetowej PFRON, adres internetowy: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu będzie posiadanie przez PCPR środków finansowych PFRON umożliwiających realizację programu.

           

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: