word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

WORD w Łodzi OT Sieradz

Aktualności sieradz

Wyczytywanie na egzamin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi OT w Sieradzu informuje, że osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy będą wyczytywane z imienia.

XLIV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2024

 

 

Polski Związek Motorowy, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w roku szkolnym 2023/2024, wzorem lat ubiegłych, organizuje:

XLV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych - ogłoszenie

oraz

XXVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadpodstawowych - ogłoszenie.

PRZYPOMINAMY !

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Oddział Terenowy w Sieradzu informuje

o konieczności posiadania rękawic motocyklowych w celu przystąpienia do egzaminów

na kat. AM, A1, A2, A

 

 

Egzamin Teoretyczny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Oddział Terenowy w Sieradzu informuje,

iż istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego w językach:

- polskim,

-angielskim,

-niemieckim,

- ukraińskim.

 

 

Szkolenia z doskonalenia techniki jazdy z elementami prewencji alkoholowej

 

Marszałek WŁ

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi realizuje projekt cyklu 14 bezpłatnych szkoleń dla uczestników ruchu drogowego.

Cele projektu:

1. wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w skutek podniesienia umiejętności kierujących pojazdami oraz podniesienie świadomości zagrożeń;

2. wzrost świadomości osób z zagrożonych środowisk rzeczywistymi zagrożeniami związanymi z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

3. wzrost wiedzy na temat konsekwencji prawnych i społecznych związanych z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu;

4. uświadomienie odpowiedzialności karnej, za kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na użycie alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających działających podobnie do alkoholu poprzez podanie dolnych i górnych granic kar oraz wielkości orzekanych kar;

5. wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez wykazanie ograniczeń w przyczepności kół pojazdów do nawierzchni i ćwiczenie możliwych reakcji obronnych przy utracie przyczepności;

6. wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wskazanie zagrożeń przy podstawowych manewrach na drodze takich jak: zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy i przejazd przez przejścia dla pieszych.

Do kogo skierowany jest projekt?

Szkolenia przeznaczone są dla dwóch grup wiekowych:

• młodzi kierowcy - czyli osoby w wieku 18 -24 lata oraz

• seniorzy czyli osoby w wieku 60+

- zamieszkałych na terenie Województwa Łódzkiego.

Miejsce szkolenia

Obiekt Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu (ul. Generała Władysława Sikorskiego 1)

Czytaj więcej: Szkolenia z doskonalenia techniki jazdy z elementami prewencji alkoholowej

OGŁOSZENIE

 

Ze względu na dużą absencję egzaminatorów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych egzaminów w dniu 08.08.2022 i prawdopodobnie w najbliższych dniach. Normalnie odbywają się tylko egzaminy teoretyczne, egzaminy praktyczne dla kategorii B+E oraz ustalone na godziny od 7:15 do 9:10 egzaminy praktyczne dla kategorii B. Opłata za egzamin, który nie odbędzie się z powodu braku egzaminatora nie przepada i będzie można ją wykorzystać przy kolejnym zapisie. Po unormowaniu się sytuacji w pierwszej kolejności na nowe terminy będą zapisywane osoby, które zostały wypisane najwcześniej.

Prosimy śledzić komunikaty umieszczane na stronie internetowej i profilu facebookowym.

 

Informacja dot. możliwości odwołania egzaminu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 egzamin państwowy można odwołać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem w formie pisemnej. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na żądanie Ośrodka Egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia lub wydruku potwierdzenia dostarczenia korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.      WNIOSEK

W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem - złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach  8:00-15:00 osobiście lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).    WNIOSEK

W przypadku skutecznego odwołania terminu egzaminu uiszczona opłata  zostanie zaliczona na poczet kolejnego egzaminu lub może zostać zwrócona na pisemny wniosek osoby egzaminowanej.

 Treść rozporządzenia

 

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: