word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Latest

Zasady bezpieczeństwa WORD w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w sprawie określenia zasad bezpiecznego organizowania oraz przeprowadzania egzaminów państwowych oraz szkoleń przez WORD w Łodzi w związku wystąpieniem stanu epidemii.

 Zarządzenie - do pobrania (pdf)

 Załącznik nr 1 - do pobrania (pdf)

 Załącznik nr 2 - do pobrania (pdf)

Informacja o wznowieniu działalności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż planuje  wznowienie działalności w Łodzi oraz we wszystkich Oddziałach Terenowych wg następującego harmonogramu:

od 4 maja 2020r.

prowadzenie zapisów na egzaminy i szkolenia

od 6 maja 2020r.

prowadzenie szkoleń i kursów

od 7 maja 2020r.

prowadzenie egzaminów teoretycznych wszystkich kategorii oraz

egzaminów praktycznych kat AM, A1, A2, A, C, CE, D prawa jazdy

od 18 maja 2020 r.

prowadzenie egzaminów praktycznych na kat B1, B, BE i T prawa jazdy

Podane terminy dotyczące egzaminów praktycznych na kat. B prawa jazdy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej bądź indywidualnej zdającego (szczególne sytuacje gdy uzyskanie uprawnień jest niezbędne w życiu codziennym).

Posiadanie maseczki oraz rękawic ochronnych jest obowiązkowe.

Na egzamin kat. A, A1, A2, AM należy zabrać ze sobą własny kask.

Czytaj więcej: Informacja o wznowieniu działalności

Komunikaty dla kierowców wykonujących transport drogowy

Komunikat I.         Zgodnie z art. 12a  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały dla kierowców zawieszone obowiązki odbywania szkoleń okresowych i wykonywania badań okresowych (lekarskich i psychologicznych) potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Pracodawcy nie mają obecnie obowiązku kierowania pracowników  na te szkolenia i badania. Zawieszeniu uległ również obowiązek uzyskania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego spełnienie omawianych wymagań.

Czytaj więcej: Komunikaty dla kierowców wykonujących transport drogowy

Rozdajemy maseczki

Mamy przyjemność ogłosić, że WORD w Łodzi został wyznaczony przez Marszałka Województwa jako jeden z punktów, w którym będą rozdawane bezpłatne maseczki. Łącznie 1 000 000 maseczek wielorazowego użytku trafi do województwa łódzkiego.

Pieniądze na zakup maseczek pochodzą ze środków unijnych, a przekazał je Marszałek Grzegorz Schreiber wraz z Zarządem Województwa Łódzkiego. Warto przy tym dodać, że maseczki zostały zamówione u łódzkich przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Rozdajemy maseczki

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW WORD W ŁODZI

Szanowni Państwo, 

Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, informujemy o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów na terenie WORD w Łodzi oraz Oddziałów Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

Wszystkie szkolenia oraz egzaminy teoretyczne i praktyczne są odwołane z wyłączeniem tych egzaminów, których przeprowadzenie jest konieczne, bądź wymagane odrębnymi przepisami.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW WORD W ŁODZI

Spotkanie z OSK

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi zaprasza instruktorów i właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie w dniu 18 marca 2020 roku o godzinie 13:30.

Czytaj więcej: Spotkanie z OSK

Informacja o możliwości odwołania egzaminu

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Łodzi informuje, iż  zgodnie  z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Czytaj więcej: Informacja o możliwości odwołania egzaminu

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb