word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Latest

Odblask to nie obciach PM 146 16.04.2018

16 kwietnia dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 146 w Łodzi uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych promujących akcję "Odblask to nie obciach" - poprawa bezpieczeństwa na drogach. Warsztaty prowadził pracownik WORD Pan Grzegorz Kordysiewicz.
Celem warsztatów było zachęcenie dzieci, wyrobienie w nich nawyku do noszenia odblasków, a także przekazywanie swoim rodzicom, że należy po zmroku być widocznym na drodze. Dzieci miały możliwość zaglądania w „magiczną tubę”, która pokazuje różnicę, jak po zmierzchu widoczna jest osoba z odblaskami i bez nich. Pozwala ona zaprezentować symulację drogową „po ciemku”. 

Wychowankowie obdarowani zostali elementami i kamizelkami odblaskowymi.
Kolejnym etapem zajęć było projektowanie przez dzieci różnych kształtów odblasków z folii odblaskowej dla rodziców, którzy na pewno wykorzystają elementy odblaskowe wykonane przez własne pociechy.

Turniej Motoryzacyjny 13.04.2018

W dniu 13 kwietnia 2018 r. mieliśmy przyjemność współorganizować wraz z Polskim Związkiem Motorowym, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Policją Województwa Łódzkiego eliminacje regionalne 22. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu konkurowali w 3 konkurencjach: test wiedzy, jazda sprawnościowa motorowerem po torze przeszkód oraz jazda sprawnościowa samochodem z talerzem Stewarta.
Końcowa klasyfikacja ukształtowała się następująco:
1. miejsce - Zespół Szkół samochodowych nr 7 w Łodzi(drużyna 1)
2. miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
3. miejsce - Zespół Szkół Samochodowych nr 7 w Łodzi (drużyna 2)
Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i współorganizatorom dziękujemy za wspólną zabawę oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Informacja

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym  §  10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232) osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu państwowego składa odpowiednio między innymi: dowód uiszczenia opłaty. Dowody opłaty należy składać w Biurze Obsługi Klienta.

Spotkanie z właścicielami OSK oraz instruktorami

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż w dniu 28 marca 2018r. (środa) od godz 15:00 w sali konferencyjnej pok. 314 (IIp.) odbędzie się spotkanie z właścicielami ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy.
Celem spotkania będzie omówienie bieżącej sytuacji na rynku szkoleniowym i egzaminacyjnym.

Drzwi Otwarte WORD w Łodzi - ul. Smutna

Zapraszamy wszystkich kandydatów na kierowców na drzwi otwarte WORD w Łodzi na ul. Smutnej 28, które odbędą się w dniu 21 kwietnia 2018r.

PROGRAM:
w sali komputerowej:
-próbny egzamin teoretyczny dla kategorii B prawa jazdy;

na placu manewrowym:
-prezentacja pojazdów egzaminacyjnych dla kategorii prawa jazdy:
AM, A1, A2, A, B, B96, B+E, C, C+E i T;
-egzamin próbny dla kategorii: B, B96, B+E, C, C+E i T prawa jazdy, polegający na wykonaniu zadań egzaminacyjnych:
nr 1: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego (w tym sprzęganie zespołu pojazdów dla kat: B96, B+E, C+E i T),
nr 2: ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu,
nr 3: ruszanie i jazda po wzniesieniu;
-egzamin próbny dla kategorii: AM, A1, A2 i A prawa jazdy, przeprowadzany na pojeździe podstawionym przez ośrodek szkolenia kierowców, w obecności instruktora prowadzącego szkolenie nauki jazdy;
-w godz. od 11:00 do 13:00 doskonalenie techniki jazdy samochodem w warunkach ekstremalnych, ćwiczenia na trolejach (dla posiadających prawo jazdy min. kategorii B), w zależności od warunków atmosferycznych.

 

XV Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”

23 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi odbył się finał XV Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”, którego celem było popularyzowanie przepisów ruchu drogowego i przygotowanie uczniów klas I-III do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Udział wzięły reprezentacje siedmiu łódzkich szkół podstawowych. Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi. Drugie miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 109, a trzecie – SP nr 29. W pracach komisji sędziowskiej uczestniczyli przedstawiciele naszego Ośrodka. WORD w Łodzi ufundował również upominki dla laureatów konkursu.

 

 

Odblask to nie obciach

19 lutego 2018 r., w Pasażu Schillera, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi spotkali się z mieszkańcami naszego miasta na inauguracji akcji promującej noszenie elementów odblaskowych. „Odblask to nie obciach” to jedno z wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, tym razem poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi. Głównym celem akcji jest nie tylko rozdanie jak największej ilości elementów odblaskowych, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości pieszych i rowerzystów co do korzyści wynikających ze stosowania odblasków.

 

WOŚP 2018

Tradycyjnie jak co roku, WORD w Łodzi wziął udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Na naszym stanowisku na Rynku Manufaktury przez cały dzień prowadziliśmy zbiórkę datków, rozdając gadżety zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.

Drzwi Otwarte WORD w Łodzi - ul. Smutna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Łodzi

zaprasza na

Drzwi Otwarte WORD w Łodzi

w dniu 27 stycznia 2018 w godz. 10:00-14:00

przy ul. Smutnej 28

1) Próbny egzamin teoretyczny dla kategorii B prawa jazdy,

2) Prezentacja pojazdów egzaminacyjnych dla kategorii B, B96, B+E, C, C+E prawa jazdy,

3) Próbny egzamin praktyczny dla kategorii B, B96, B+E, C, C+E prawa jazdy, polegający na wykonaniu zadań egzaminacyjnych:

- nr 1: przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego
podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu drogowego (w tym sprzęganie zespołu pojazdów dla kat B96, B+E, C+E),

- nr 2: ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do
tyłu,

- nr 3 ruszanie i jazda po wzniesieniu.

4) Informacje dotyczące szkolenia w kierowaniu motorowerem lub motocyklem do 125 cm3 dla osób posiadających prawo jazdy kat. B przez minimum 3 lata lub kat. AM, A1, A2, A.

 

Ogłoszenie 29.12.2017

Informujemy iż w dniu 29.12.2017r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi będzie czynny do godz. 16:00, jednocześnie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. Ośrodek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

20-21.11.2017 - konkursy w SP 46 w Łodzi

W dniach 20-21 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi im. H. Ch. Andersena odbyły się dwa konkursy: szkolny "Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze" oraz międzyszkolny "Mój przyjaciel Bezpieczniaczek". Uczestniczyli w nich uczniowie z klas 1-6 z pięciu szkół podstawowych z Łodzi. Impreza była współorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi w ramach realizacji zadania "Promocja roweru jako ekologicznego środka transportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego" dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

 

Relacja przygotowana przez program AUTOFAN:

https://www.youtube.com/watch?v=AfiPNw_8wWk

 

YDXJ0320  YDXJ0311 

YDXJ0445  YDXJ0384

YDXJ0389  YDXJ0440

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb