word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż motocykli

 

 

Lp. Marka, model i wersja pojazdu Pojemność/ moc Nr rej. Rok p-cji/ kolor nadwozia Przebieg stan na dzień 07.08.2014r. Cena wywoławcza
1 HONDA CBF 250 249 ccm/15kW (20KM) EL 4473 2007 54067 km 3.250,00 zł
2 YAMAHA YBR 250 249ccm/15,7kW (20KM) EL 913C 2008 27418 km 4.525,00 zł

 

Podane ceny są cenami brutto, ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w siedzibie WORD w Łodzi, ul. Smutna 28, sekretariat (II piętro) do dnia 28 sierpnia 2014r. do godziny 930.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać nazwę oferenta, dokładny adres, nr tel., oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu oraz z zasadami sprzedaży pojazdów, oferowaną cenę zakupu brutto wraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem oferenta oraz nr rej. pojazdu, na który składana jest oferta.

Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia 2014r. o godz. 10.00

W siedzibie WORD Łódź ul. Smutna 28 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
-udostępnione są zasady sprzedaży motocyklu,
-można oglądać pojazdy.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Cezary Łuczak tel. (0-42) 637 31 84 wew. 144, 508167115 w godz. 10.00-15.00.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb