word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

§ 1

W zarządzeniu nr 14/19 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu placów manewrowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, §7 Regulaminu Najmu Placów Manewrowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, stanowiący Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie:

§7

 1. Wysokość wynagrodzenia Wynajmującego, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu za 1 godzinę wynajęcia placu manewrowego wynosi:

  1. na kategorie AM, A1, A2, A - 65 zł.

  2. na kategorie B – 60 zł

  3. na kategorie B+E -85 zł

  4. na kategorie C – 100 zł

  5. na kategorie C+E –100 zł

  6. na kategorie D – 100 zł

  7. na kategorie T – 85 zł.”

 2. Podana powyżej kwota stanowi kwotę brutto.

 3. Najkrótsza jednostka to ½ godziny dla kategorii B i 1godzina dla pozostałych kategorii.

 4. Jednocześnie na placu, pod nadzorem instruktora, nie może znajdować się więcej niż jeden pojazd (zespół pojazdów) OSK.

 5. Instruktor nie może szkolić jednocześnie więcej niż 1 osoby.

 6. Dopuszcza się obecność, wewnątrz pojazdu OSK lub w jego pobliżu maksymalnie dwóch klientów Najemcy, oczekujących na zajęcia w ramach tej samej jednostki czasu najęcia placu. Osoby takie nie mogą zbliżać się do innych stanowisk na placu manewrowym niż zajmowane przez Najemcę.”

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 lutego 2023r.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb