word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż przyczepy

 

 

Lp.

Marka, model
i wersja pojazdu

Nr rej.

Rok Produkcji

Cena

wywoławcza

1

Przyczepa rolnicza

Autosan D-46

EL 58552

1982

2500,00 zł

Podana cena jest ceną brutto.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie prosimy składać w siedzibie WORD w Łodzi, ul. Smutna 28, sekretariat (II piętro) do dnia 24 września 2019r. do godziny 10:00.

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

 

Oferta winna zawierać formularz oferty dołączony do ogłoszenia. Pobierz formularz

 

Otwarcie ofert nastąpi  24 września 2019r. o godz. 1030

W siedzibie WORD Łódź ul. Smutna 28 od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1500

-udostępnione są zasady sprzedaży pojazdu,

-można oglądać pojazd.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Cezary Łuczak tel. (0-42) 637 31 84 wew. 144, 508167115  w godz. 1000-1500.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

herb