word.lodz.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Ciężarowe

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

WORD w Łodzi informuje, iż uzyskał dofinansowanie  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Zadania pn. „Promocja roweru jako ekologicznego środka transportu wśród mieszkańców województwa łódzkiego”.
Koszt całkowity zadania wynosi 43 990zł. Zadanie jest dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi dotacją do kwoty 39 590 zł.

Realizacja zadania obejmuje:

kampanie informacyjną realizowana przez publikację i rozpowszechnienie:

1) broszury dla rowerzystów,
2) folderu dla kierowców

 • realizowana przez informacje prasowe
 • realizowana przez emisję  reklamy świetlnej LED
 • realizowana wśród klientów WORD w Łodzi
 • realizowana z pomocą stron internetowych www.rowery.word.lodz.pl oraz www.kierowcasieszkoli.pl

konkursy ekologiczne:

 • „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”
 • „Mój przyjaciel Bezpieczniaczek”
 • Konkurs na portalu FACEBOOK.COM- „Rower ekologiczny”
 • współorganizację „pikników rowerowych”

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Poradnik egzaminacyjny:

Nowa siedziba WORD w Łodzi

Nasze serwisy:

Partnerzy

 • Rowerowa Łódź

Ośrodek

iso 9001

Logo UM