word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

Interpretacja przepisów Prawa o ruchu drogowym i przepisów związanych z transportem drogowym. Opiniowanie zdarzeń i rozwiązań

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przygotowuje na zlecenie osób prawnych, opinie i interpretacje związane przepisami Prawa o ruchu drogowym
W przypadku zaistniałych zdarzeń drogowych oraz problemów interpretacyjnych dotyczących newralgicznych miejsc właściwa opinia pozwoli określić zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy lub jego pracownika.
Każde zdarzenie drogowe to strata czasu i wyższe koszty eksploatacji pojazdów.
Prawidłowa interpretacja przepisów Prawa o ruchu drogowym pozwoli na uniknięcie zdarzeń drogowych, poprawi bezpieczeństwo pracowników na drodze oraz pozwoli zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo.
Znajomość i właściwe stosowanie przepisów związanych z transportem drogowym pozwoli na zmniejszenie kosztów wynikających z nakładanych kar administracyjnych lub grzywien w drodze postępowania mandatowego.

Kontakt:
1) bezpośrednio w Wojewódzkim Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi ul. Smutna 28, pokój
312.
2) lub telefonicznie 42 678 61 11, kom.: 695 141 900.

Cena usługi:
uzależniona od pracochłonności opracowania.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy:

Bezpieczna Jazda:

Partnerzy

Ośrodek

ISO 9001-2000 PL

Logo UM