word.lodz.pl

WORD ŁÓDŹ

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Łodzi

internetB

Usługa obsługiwana jest przez PWPW S.A. za pośrednictwem strony www.info-car.pl. Wystarczy założyć na niej dedykowane konto oraz wybrać pasujący ośrodek. Z listy dostępnych terminów zarezerwować egzamin i zapłacić kartą płatniczą lub przelewem internetowym realizowanym przez eCard. Następnie należy oczekiwać na potwierdzenie wybranego egzaminu lub informacje z jakiego powodu rezygnacja została odrzucona. Operator usługi PWPW S.A. Pobiera 2 PLN za każdą płatność elektroniczną realizowaną za pośrednictwem strony info-car.pl.

telefonB

Aby zapisać się na egzamin należy wnieść opłatę na konto WORD w Łodzi 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002 minimum 2 dni przed wykonaniem telefonu na poniższy numer:

46 833-33-95 wew. 11


Na wpłacie należy umieścić: imię, nazwisko i nr PESEL osoby zdającej egzamin.

W celu usprawnienia procesu zapisu na egzamin potwierdzenie dokonania przelewu należy wysłać na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobiscieB

Aby zapisać się osobiście należy zgłosić się do BOK Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach przy ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 z dokumentem tożsamości i nr PKK. Na miejscu można dokonać opłaty za egzamin kartą płatniczą (za wpłatę pobierana jest prowizja) lub przynieść potwierdzenie wykonanego przelewu dokonanego w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
BGK Oddział Łódź 56 1130 1163 0014 7158 3320 0002

Biuro Obsługi Klienta pracuje w godzinach:

poniedziałek - piątek 7:30 - 16:00

        wybrane soboty 8:00 - 15:30

Telefon: 46 833-33-95 wew. 11

Odwołanie egzaminu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi OT w Skierniewicach informuje, że zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 egzamin państwowy można odwołać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem w formie pisemnej. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).Na żądanie Ośrodka Egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia lub wydruku potwierdzenia dostarczenia korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka Egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:30-15:30) (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Opłata uiszczona na w/w egzamin zostanie zaliczona na poczet egzaminu lub może zostać zwrócona na wniosek osoby egzaminowanej. Pobierz treść rozporządzenia.

 Cennik opłat za egzaminy na prawo jazdy

Obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.

Kategoria

Egzamin państwowy

Część teoretyczna

Część praktyczna

A, A1, A2

210,-

30,-

180,-

B, AM

170,-

30,-

140,-

C, D

230,-

30,-

200,-

T

200,-

30,-

170,-

B+E

------

------

200,-

C+E, C1+E, D+E, D1+E

------

------

245,-

B1, C1, D1

200,-

30,-

170,-

POZWOLENIE

155,-

30,-

125,- 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM z 16 stycznia 2013 r.
(Dz. U. Nr , poz. 78 z 17 stycznia 2013 r.)

► Zwrot nadpłaconych kwot opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.

Pobierz wzór wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej na prawo jazdy.

Zapisy na egzaminy poprzez:

internetS
internetS
internetS

Nasze serwisy: